คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:

ประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ช่วยสอน

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560

ขอเชิญร่วมปฐมนิเทศนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560

คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์เปิดสอน รายวิชาใหม่ สมสค๑๑๔ กิจการเพื่อสังคม SHSS 114 Social Enterprise

กรุณาดาวน์โหลด แบบฟอร์มการตรวจร่างกาย สำหรับผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ในระบบกลางแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560

ขอเฃิญร่วมงาน Meet the Dean วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 - เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล - เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน หล่อเหรียญที่ระลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 - เวลา 10.00 น. - 16.30

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมรับฟังการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) - วันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องกันภัย “การนำเสนอภาพรวมและแนะนำส่วนงานต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน” - วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เว

กิจกรรม "จิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์" ขอเชิญ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการอบรม และร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อนำไป ถวายเป็นพระราชกุศลในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ศึกษาศาสตร์กับการก้าวเข้าสู่ประเทศ 4.0" วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนต่างๆ

"สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์การจัดประชุม G200 YOUTH FORUM 2017 ระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2017 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยการจัดประชุมผู้นำเยาวชนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนทางความคิดระหว่างกัน การสร้างแนวความค

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN) ประชาสัมพันธ์กิจกรรม The ASEAN+3 UNet Logo Design Competition เพื่อให้นักศึกษาที่สนใจร่วมเสนอผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ของ ASEAN+3 UNet


ภาพกิจกรรม


E-Newsletter

ร่วมงานกับเรา/จัดซื้อจัดจ้าง


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร