คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
:

ประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญร่วมงาน ๔๘ ปี วันพระราชทานนาม ๑๒๙ ปีมหาวิทยาลัยมหิดล ๒ มีนาคม ๒๕๖๐

ขอเชิญร่วมสัมนาวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 1/2560 ระบาดวิทยาวัฒนธรรม กับ ความเสี่ยงด้านสุขภาพ :แนวคิดและการวิเคราะห์ วันที่ 2 มีนาคม 2560

การฝึกอบรมหลักสูตร "การเขียนข่าวประชาสัมพัธ์" โดยอาจารย์ วาสินี แสงศรี PR Manager, DO Concert Co.,Ltd. วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

ประชาสัมพันธ์ โครงการ Journal Club ครั้งที่ 1 หัวข้อ His Desire Her Pleasure: Emotional Selling, Sexual Identity and STIs/HIV Risk in Laos Female Migrant Sex Worker (LFMSWs) in Border Town. โดย นาย นัฐวุฒิ สิงห์กุล (ต้น) นักศึกษาปริญญาเอก สาขาสังคมศาสตร์

ขอเชิญร่วมเวทีวิชาการ สังคมศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 2/2560 การตายดี (Good Death) : มิติทางสังคมและวัฒนธรรม กับการสร้างเสริมสุขภาวะในระยะท้ายของชีวิต

ศาสตร์พระราชา ปัญญาของแผ่นดิน การประชุมวิชาการระดับชาติ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 22-23 พฤษภาคม 2560

ประกวดคลิปวีดีโอ/หนังสั้น โครงการ “สร้างแบรนด์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” เนื้อหาจะต้องสื่อถึงวิสัยทัศน์ของคณะสังคมศาสตร์

งาน Study Abroad Fair 2017 เพื่อประชาสัมพันธุ์ทุนการศึกษาและโอกาสในการศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ โดยมีกำหนดจัดงานในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ณ ห้อง 322 ตึก MLC เวลา 10.00 - 16.00 น.


ภาพกิจกรรม


E-Newsletter

ร่วมงานกับเรา/จัดซื้อจัดจ้าง


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร