คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งประกาศ :
ขณะนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบเว็บไซต์ใหม่ ขออภัยในความสะดวก

ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ สมาชิกครอบครัวสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงาน ครบรอบ ๔๗ ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ...ในวันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ๑ ชั้น ๑ โดยร่วมกันสักการะเจ้าพ่อขุนทุ่งและ ตักบาตรอาหาร

ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมสร้างความสุขให้กับเด็ก "๙ กิจกรรมน้อมนำถวายพ่อ" โครงการมหิดลทำความดีถวายพ่อของแผ่นดิน วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

ขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้บริการของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อนำไปพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ และขั้นตอนของการบริการนักศึกษา ทั้งปัจจุบันและอนาคต ของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล


ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ.2559

ข่าวรับสมัครงาน/จัดซื้อจัดจ้าง


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร