คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
แจ้งประกาศ :
ขณะนี้เว็บไซต์กำลังอยู่ระหว่างการโอนย้ายข้อมูลจากระบบเดิมเข้าระบบเว็บไซต์ใหม่ ขออภัยในความสะดวก

ประชาสัมพันธ์

เชิญน้องๆนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม Mahidol Open House วันที่ 4-5 พฤษจิกายน 2559 เปิดบ้านมหิดล บ้านแห่งการเรียนรู้ไร้ขีดจำกัด พบกับกิจกรรมแนะนำคณะ วิทยาลัย และวิทยาเขตต่างๆ ของมหาวิทยาลัยกว่า 50 หลักสูตร


ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวิชาการ

MEET THE DEAN วันที่ 15 กันยายน 2559 ขอเชิญบุคลากรและคณาจารย์เข้าร่วมงาน meet the DEAN เวลา 10.45-12.00 น. ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทลายัมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์


Faculty of Social Sciences and Humanities Mahidol University

สื่อวิดิทัศน์

บริการหลักสูตร