iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 46 blog entries.

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ดาวโหลดแบบฟอร์มรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ [...]

2018-07-12T03:01:38+00:00

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

การตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปี 2561: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่10-11 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการ [...]

2018-07-11T09:18:40+00:00

“การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด "การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA " โดยมี รศ.ดร.กัญญดา อนุ [...]

2018-07-11T09:25:59+00:00

“การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2563”

[...]

2018-07-09T08:20:45+00:00

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2561(สม-มม-61-01) ดาวโหลดเอกสารข้อมูล [...]

2018-07-05T03:05:10+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา (ตำแหน่งอาจารย์) ดาวโหลดเอกสารข้อมูล [...]

2018-07-05T03:01:27+00:00

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน” 

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ "ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้ [...]

2018-06-25T03:10:16+00:00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2-3 สค 2561

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา (ดาวโหลดแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม) [...]

2018-06-29T03:41:57+00:00
X