iceeium

About - -

This author has not yet filled in any details.
So far - - has created 197 blog entries.

ประกาศรับสมัครเทียบโอน ปีการศึกษา2563

เอกสารแนบ 2 รายการ คือ 1.ประกาศรับสมัครเทียบโอน ปีการศึกษา 2563 (คลิกเพื่อโหลดแบบฟอร์ม) 2.ใบสมัครสอบคัดเลือกเทียบโอน 2563 (คลิกเพื่อโหลดแบบฟอร์ม) 3.แบบฟอร์มตรวจร่างกายคณะสังคมฯ(สม-มม-63-01) (คลิกเพื่อโหลดแบบฟอร์ม)

นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit)

วันที่ 8 มกราคม 2563 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย เยี่ยมคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (Council Visit) เพื่อวางนโยบายและกำหนดเป้าหมายในอนาคตที่ชัดเจน เพื่อบูรณาการทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะนำมหาวิทยาลัยมหิดลของเราสู่การเป็นหนึ่งในร้อย "มหาวิทยาลัยระดับโลก" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และบุคลากรร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งอาจารย์ภาคมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ ลิงค์สมัครงาน"มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดล" http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/job.php

คณบดีพร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ ดร.วริยา ชินวรรโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติ อดีตคณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

คณบดีและพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี และพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563 โดยในงานดังกล่าวรักษาการแทนอธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

บรรยากาศงานปีใหม่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ “ครอบครัวสังคมสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2563”

บรรยากาศงานปีใหม่คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ "ครอบครัวสังคมสุขใจ ต้อนรับปีใหม่ 2563" วันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 508 อาคารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 4

โครงการ “Short-term Research Capacity Building program” ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยความร่วมมือต่างประเทศ ร่วมกับ College of Literature and Journalism, Sichuan University สาธารณรัฐประชาชนจีน จัดโครงการ "Short-term Research Capacity Building program" ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสองสถาบัน ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2562-16 มีนาคม 2563 เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยมีนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมจำนวน 20 คน ซึ่งมีกิจกรรมหลักในการเรียนรู้ การลงพื้นที่และฝึกปฏิบัติด้านการวิจัยรวมถึงการเรียนรู้และเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ ศาสนา สังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย

พิธีเปิดศูนย์ประชุม และอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร ณ ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการวิจัย “สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย” (ONE HEALTH DRIVERS OF ANTIBACTERIAL RESISTANCE IN THAILAND)

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวโครงการวิจัย “สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย” (ONE HEALTH DRIVERS OF ANTIBACTERIAL RESISTANCE IN THAILAND) หวังเป็นแนวทางพัฒนามาตรการควบคุมและป้องกันการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย วันที่ 18 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบริสตอล สหราชอาณาจักร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และเครือข่าย เปิดตัวโครงการวิจัย “สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย” โดยมี นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดประธานเปิดงาน พร้อมนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นพ. วชิร คชการ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม รองศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ ผู้ช่วยประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายธุรการวิทยาศาสตร์ และเครือข่ายวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แสดงปาฐกถา เรื่อง “กระทรวงการอุดมศึกษาฯ กับ วิกฤติเชื้อดื้อยา” พร้อมทั้ง การเสวนาเรื่อง “สุขภาพหนึ่งเดียว: ทางเลือก และ ทางรอด จากวิกฤติเชื้อดื้อยา” โดย ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการวิจัย “สุขภาพหนึ่งเดียวและการดื้อยาปฏิชีวนะในประเทศไทย” เป็นความร่วมมือระหว่าง 3 สถาบัน คือมหาวิทยาลัยมหิดล โดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบริสตอล สหราชอาณาจักรและมหาวิทยาลัยเครือข่าย และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ภายใต้ทุนสนับสนุนจาก Medical Research Council สหราชอาณาจักร เพื่อศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ ที่มุ่งเน้นการศึกษาขนาดปัญหา และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาปฏิชีวนะในคน สัตว์ พืช อาหาร และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว (One Health approach)

รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก IPB University, Indonesia

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก IPB University, Indonesia นำโดย Dr.Ir Aji Hermawan,MM Head, Institute of Research and Community Empowerment ร่วมหารือเรื่องโครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการทำกิจกรรมสร้างเสริมพลังอำนาจให้ชุมชน โดยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 14 - 40 วัน ณ พื้นที่ชุมชนในเกาะต่างๆ รอบอินโดนีเซีย และการสนับสนุนให้ศึกษาในอินโดนีเซียมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมในชุมชนของพื้นที่ตะวันตกของประเทศไทย ณ ห้องประชุมภาควิชาศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

X