Uncategorized @th

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

ตามที่กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 20 เรื่อง “Ocean Governance: The agenda for the future of Thailand” ส [...]

2018-08-24T06:25:43+00:00

จองห้อง

การจองห้องประชุม อาคาร 1 ชื่อห้อง :  ห้องประชุม SH1-106  (ห้องกันภัยมหิดล หรือ ห้องรับรอง) สถานที่ตั้ง                      :       ชั้น  1 อาคาร 1 ขนาดความจุ                 :      45 ที่นั่ง อุปกร [...]

2018-08-08T03:41:11+00:00
X