ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Effective Proposal Preparation for European Research Fellowships

[...]

2018-05-03T09:01:45+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (อาจารย์) ข้อมูลตามที่แนบไว้ Untitled_01052018_104943 [...]

2018-05-01T07:44:25+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง (อาจารย์) ข้อมูลตามที่แนบไว้ Untitled_30042018_111640 [...]

2018-05-01T07:46:30+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง ข้อมูลตามที่แนบไว้ Untitled_19042018_131816 [...]

2018-04-20T03:28:58+00:00

ขอแสดงความยินดีกับท่านรศ.ดร.กมลพร สอนศรี

ขอแสดงความยินดีกับท่านรศ.ดร.กมลพร สอนศรี [...]

2018-02-10T09:09:29+00:00

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ และผศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์

ขอแสดงความยินดีกับท่าน ผศ.ดร.ประทีป ฉัตรสุภางค์ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีจันทราพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชา [...]

2018-02-10T09:10:18+00:00

ขอแสดงความยินดีกับท่าน !!!รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และผศ.ดร.โทมัส กวาดามูซ

ขอแสดงความยินดีกับท่าน !!! รศ.ดร.ศรีสมบัติ โชคประจักษ์ชัด และผศ.ดร.โทมัส กวาดามูซ ที่ได้รับรางวัลคุณภาพและปริมาณการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติประจำปี 2559  (ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาส [...]

2018-02-10T09:11:06+00:00
X