ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน

ตามที่กองทัพเรือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมวิชาการประเพณี ครั้งที่ 20 เรื่อง “Ocean Governance: The agenda for the future of Thailand” ส [...]

2018-08-24T06:25:43+00:00

“การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559-2563”

[...]

2018-07-09T08:20:45+00:00

อบรมเชิงปฏิบัติการ Workshop on Effective Proposal Preparation for European Research Fellowships

[...]

2018-05-03T09:01:45+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (อาจารย์) ข้อมูลตามที่แนบไว้ Untitled_01052018_104943 [...]

2018-05-01T07:44:25+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง (อาจารย์) ข้อมูลตามที่แนบไว้ Untitled_30042018_111640 [...]

2018-05-01T07:46:30+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง ข้อมูลตามที่แนบไว้ Untitled_19042018_131816 [...]

2018-04-20T03:28:58+00:00

ขอแสดงความยินดีกับท่านรศ.ดร.กมลพร สอนศรี

ขอแสดงความยินดีกับท่านรศ.ดร.กมลพร สอนศรี [...]

2018-02-10T09:09:29+00:00
X