ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์”

วันที่ 8 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ร่วมเดินขบวน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 256 [...]

2019-03-12T09:33:36+00:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป”

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รอ [...]

2019-03-12T09:28:53+00:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่า [...]

2019-03-12T09:25:33+00:00

โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 2 มีนาคม 2562 คณาจารย์ และศิษย์เก่าคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี กับ ดร.อาณัติ ยอดบางเตยพล ศิษย์เก่าหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการกีฬา ซึ่งได้รับรางวัล "โค [...]

2019-03-05T03:56:34+00:00

พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวัน 50ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 1 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ พระบรมรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเด [...]

2019-03-05T03:52:50+00:00

PA-Visit

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิมยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ระ [...]

2019-03-05T03:43:16+00:00

การอบรม Infographic เพื่อการนำเสนอวิจัยอย่างมืออาชีพ

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ศาสตราจารย์ ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล หัวหน้าหน่วยความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพศภาวะ เพศวิถีและสุขภาพ ร่วมกับงานฝึกอบรมและบริการวิชาการ จัดกิจกรรม "Infographic เพื่อการนำเส [...]

2019-03-05T03:38:06+00:00

การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยหลักเกณฑ์การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2561”

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีได้เป็นประธานในการกล่าวเปิดการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การให้บริการรับทำวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตามข้อบังคับ [...]

2019-03-05T03:30:52+00:00

“นิทรรศการวัฒนธรรมจีน-ไทย” ณ ลานสังคมธรรม

นิทรรศการวัฒนธรรมจีน-ไทย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจาย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน "นิทรรศการวัฒนธรรมจีน-ไทย" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมลานสังคมธรรม จัดโดยภาค [...]

2019-02-07T09:05:08+00:00

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความผูกพันของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความผูกพันของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสต [...]

2019-02-07T08:23:59+00:00
X