ประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่หลักสูตร) ดาวโหลดข้อมูล [...]

2018-08-08T08:23:26+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ตำแหน่งอาจารย์)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 อัตรา (ตำแหน่งอาจารย์) ดาวโหลดข้อมูล   [...]

2018-08-02T03:26:50+00:00

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ (ปิดรับบทความ)

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ดาวโหลดแบบฟอร์มรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ***(ปิดรับบทความ)*** [...]

2018-07-23T09:12:57+00:00

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2561(สม-มม-61-01) ดาวโหลดเอกสารข้อมูล [...]

2018-07-05T03:05:10+00:00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2-3 สค 2561

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา (ดาวโหลดแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม) [...]

2018-06-29T03:41:57+00:00

อบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ได้รับการรับรอง

[...]

2018-06-18T02:53:41+00:00

ประกาศผลการสอบคัดเลือก(เทียบโอน)หลักสูตรวท.บ.(เวชระเบียน)ปีการศึกษา 2561

[...]

2018-06-15T02:56:38+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) Untitled_07062018_091601 [...]

2018-06-07T08:25:49+00:00
X