ประกาศ

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งอาจารย์ภาคมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ ลิงค์สมัครงาน"มหาวิทยาลัยมหิดลมหิดล" http://www.op.mahidol.ac.th/orpr/E-Recruitment/job.php

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ สาขาอาขญาวิทยาและงสนยุติธรรม

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 26 กันยายน 2562

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 26 กันยายน 2562 รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

ขยายเวลาประกาศรับสมัครอาจรย์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(เงินรายได้) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดแนบท้าย Dowload(เอกสารแนบ)

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาาังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน 1 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชาาังคมศาสตร์ สาขาเวชระเบียน 1 ตำแหน่ง เอกสารเพิ่มเติม(คลิก)  

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคัมภัร์พุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 1 ตำแหน่ง

รับสมัครอาจารย์ ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ สาขาวิชาคัมภัร์พุทธศาสนศึกษา(หลักสูตรนานาชาติ) 1 ตำแหน่ง เอกสารเพิ่มเติม(คลิก)

ประกาศรับสมัครอาจารย์ ภาควิชาสัมคมและสุขภาพ (จำนวน 1 อัตรา)

ประกาศรับสมัครอาจารย์ ภาควิชาสัมคมและสขภาพ (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ประจำหลักสูตรเวชระเบียน ภาควิชาสัมคมศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา

ประกาศขยายระยะเวลารับสมัครอาจารย์ ประจำหลักสูตรเวชระเบียน ภาควิชาสัมคมศาสตร์ (จำนวน 1 อัตรา) รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน)

X