ประกาศ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการการศึกษา)     Untitled_25052018_144903 [...]

2018-05-25T08:07:01+00:00

กำหนดการ (สูจิบัตร) การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”

[...]

2018-05-24T09:31:08+00:00

ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/บทความวิจัย การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ”

ประกาศผลการคัดเลือกบทความวิชาการ/บทความวิจัย การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ หัวข้อ “ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ” วันที่ 1-2 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว [...]

2018-05-16T01:42:46+00:00

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน+สัมภาษณ์(วรบ)61

คลิกลิงค์เพื่อดูข้อมูล https://drive.google.com/file/d/1gN84RZl7GlK0GIQ4tviDEGR9LWUxi0BT/view?usp=sharing [...]

2018-05-09T04:10:12+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟล์แนบUntitled_11042018_103357 [...]

2018-04-11T08:48:45+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ปริญญาเอก จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟล์แนบUntitled_11042018_103335 [...]

2018-04-11T08:41:31+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักปฏิบัติการวิจัย ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟล์แนบ [...]

2018-03-29T03:16:12+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดดังไฟล์แนบ [...]

2017-12-20T08:01:42+00:00
X