ประกาศ

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการและรายละเอียดการสอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 3 ปีการศึกษา 2562 เอกสารแนบ : 1.รายละเอียดสอบสัมภาษณ์ รอบ 3    2. แบบฟอร์มตรวจร่างกาย  3.ใบยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา [...]

2019-05-09T11:48:50+00:00

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” ปีงบประมาณ 2562

ประกาศ!!! คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ทุนสนับสนุนการเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศด้วยตนเองสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา” ปีง [...]

2019-05-10T09:06:42+00:00

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชระเบียน(เทียบโอน) ปี2562

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรเวชระเบียน(เทียบโอน) ปี2562 [...]

2019-05-01T07:29:14+00:00

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ภาคปกติ) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม(ภาคปกติ) จำนวน 1 อัตรา รายละเอียดเอกสารตำแหน่งที่รับสมัคร (คลิกเพื่ออ่าน) [...]

2019-05-01T07:22:56+00:00

ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน) ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา (ดาวโหลด [...]

2019-03-13T03:40:36+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งบริหารทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งบริหารทั่วไป เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง) (วุฒิการศึกษา ปริญญาโท) [...]

2019-02-12T08:34:14+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาสัมคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาสัมคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก) [...]

2019-02-05T04:39:44+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง) (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)   [...]

2019-02-05T04:36:08+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (1 ตำแหน่ง) สาขาวิชาเวชระเบียน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)   [...]

2019-01-04T02:20:25+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกอาจารย์ ภาควิชาศึกษาศาสตร์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (2 ตำแหน่ง) สาขาวิชาประชากรศึกษา   (อ่านข้อมูลเพิ่มเติม) [...]

2018-11-28T06:27:10+00:00
X