ประกาศ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ

ประชาสัมพันธ์เปิดรับบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561) ดาวโหลดแบบฟอร์มรับสมัครบทความวารสารสังคมศาสตร์บูรณาการ [...]

2018-07-12T03:01:38+00:00

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2561

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย TCAS รอบ 4 ปีการศึกษา 2561(สม-มม-61-01) ดาวโหลดเอกสารข้อมูล [...]

2018-07-05T03:05:10+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 8 อัตรา (ตำแหน่งอาจารย์) ดาวโหลดเอกสารข้อมูล [...]

2018-07-05T03:01:27+00:00

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 2-3 สค 2561

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา (ดาวโหลดแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม) [...]

2018-06-29T03:41:57+00:00

อบรมเทคนิคการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติที่ได้รับการรับรอง

[...]

2018-06-18T02:53:41+00:00

ประกาศผลการสอบคัดเลือก(เทียบโอน)หลักสูตรวท.บ.(เวชระเบียน)ปีการศึกษา 2561

[...]

2018-06-15T02:56:38+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 2 ตำแหน่ง (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป) Untitled_07062018_091601 [...]

2018-06-07T08:25:49+00:00

ประกาศผู้สอบผ่านวิชาสามัญฯ (คณะสังคมฯ)

1.ประกาส รายชื่อผู้สอบผ่านวิชาสามัญ ปี 2561 2.เอกสารแนบท้าย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปี 2561 3.แบบฟอร์มตรวจร่างกาย ปี 2561(สม-มม-61-01) [...]

2018-06-04T03:55:15+00:00

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 1 ตำแหน่ง (นักวิชาการการศึกษา)     Untitled_25052018_144903 [...]

2018-05-25T08:07:01+00:00
X