หน้าแรก 2018-07-09T14:24:31+00:00
Loading...

โครงการวิจัย update

How do we address our reliance on antimicrobial medicines around the globe?

Antimicrobial resistance (AMR) is a potentially catastrophic global problem. Drivers and solutions to this problem are often recognised as social. High quality, timely and policy relevant social res [...]

โครงการการศึกษาภูมิคุ้มกันทางใจในกลุ่มนักเรียนสายอาชีพในเขตกรุงเทพมหานคร

โครงการวิจัยนี้มี ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ และรองหัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการ และสังคม และนายณัฐรัชต์ สาเมาะ เป็นนักวิจัยในโครงการ ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ. [...]

การศึกษาแบบแผนพฤติกรรมการใช้สารเสพติดของเยาวชนในปารตี้ยา

โครงการวิจัยนี้ ผศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมและสุขภาพ และรองหัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุขสวัสดิการและสังคม และมี ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล, ณัฐรัชต์ สาเมาะ, คุณากร การชะวี, ณภัทร จันท [...]

การวิจัยเพื่อทบทวนการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาไทย

โครงการวิจัยนี้ ศ.ดร.พิมพวัลย์ บุญมงคล เป็นหัวหน้าศูนย์ศึกษานโยบายสาธารณสุข สวัสดิการ และสังคม และมี เพชรรัตน์ พรหมนารท, ณัฐรัชต์ สาเมาะ, คุณากร การชะวี เป็นนักวิจัย ระยะเวลาดำเนินการ พ.ศ.2558-2559 ง [...]

การดำรงชีพอย่างยั่งยืนของคนพิการทางการเห็น

This project has Assistant Professor Patranit Srijuntrapun lecturer of Department of Social Sciences and the head of research project. The Sustainable Livelihood Framework was applied to analyse the l [...]

งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว

สาส์นจากผู้บริหาร

ปฏิทินกิจกรรม

september, 2018

18sep8:30 am4:30 pmพิธีซ้อมรับปริญญาบัตร(ซ้อมใหญ่)

20sep8:30 am4:30 pmพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหิดล 2560

27sep8:30 am4:28 amพิธีไหว้ครู ประจำปี2561

ศูนย์วิจัยและตำรา

หนังสือ/คู่มือ/ตำรา

งานวิจัย

ฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะ

งานพัฒนาคุณภาพ

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI

วิทยานิพนธ์บทคัดย่อ

วิทยานิพนธ์ ฉบับเต็ม

SH-Journal

รายงานประจำปี

ข่าวคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

พิธีไหว้ครู ประจำปี2561

สิงหาคม 14th, 2018|

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษา 2561

สิงหาคม 10th, 2018|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

สิงหาคม 8th, 2018|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ตำแหน่งอาจารย์)

สิงหาคม 1st, 2018|

ดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ “เรื่องทุนวิจัย”

สิงหาคม 14th, 2018|

ข่าวประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

สิงหาคม 14th, 2018|

January Session in Japanese Studies ของ Sophia University

ธันวาคม 20th, 2017|

Sophia University Exchange Program Spring 2018

ตุลาคม 17th, 2017|

ดูทั้งหมด

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล

สิงหาคม 8th, 2018|

“I Hate White People: Watching Navajos Watch Televission”

สิงหาคม 1st, 2018|

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคล (ตำแหน่งอาจารย์)

สิงหาคม 1st, 2018|

ดูทั้งหมด
X