คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ด็อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อว พารอด

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ด็อกเตอร์ บู จำกัด บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อว พารอด

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับบริษัท ด็อกเตอร์ บู จำกัด
บริจาคถุงมือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ อว พารอด

วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี
พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เป็นตัวแทนในการบริจาคถุงทือทางการแพทย์ ให้กับ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ภายใต้โครงการ อว พารอด จำนวน 100,000 ชิ้น
โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นผู้รับมอบถุงมือทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยสู้ภัย COVID-19
ณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

2021-08-18T13:37:13+07:00
X