คณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก the Department of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology, IPB University, Indonesia

คณบดี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก the Department of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology, IPB University, Indonesia

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวคนธ์ รัตนวิจิตราศิลป์ คณบดี
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรียา กิจเจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
และ คุณณภาส์ณัฐ คงคารัตน์ หัวหน้าหน่วยวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ให้การต้อนรับ คณะผู้แทนจาก the Department of Communication and Community Development Sciences, Faculty of Human Ecology, IPB University, Indonesia นำโดย Prof. Dr. Ir. Rilus A. Kinseng, Head of Division of Rural Sociology and Community Development ในโอกาสการมาเยือน คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา การวิจัยและการบริการวิชาการระหว่างสองสถาบันในอนาคต

2022-07-26T10:11:08+07:00
X