ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.แสงเทียน อยู่เถา

เนื่องในโอกาสได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น
ของสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย

2022-07-26T10:53:58+07:00
X