การตรวจประเมินโครงการ Green Office

การตรวจประเมินโครงการ Green Office

การตรวจประเมินโครงการ Green Office ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยผู้แทนคณะกรรมการระดับชาติ เพื่อตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานต่างๆ ในการประเมินตามเกณฑ์

2018-02-11T10:23:42+00:00
X