“สวัสดีปีใหม่ 2561” ลูกทุ่งวันวาน

“สวัสดีปีใหม่ 2561” ลูกทุ่งวันวาน

ภาพบรรยากาศกิจกรรมงานสืบสานวัฒนธรรมองค์กร
“สวัสดีปีใหม่ 2561 ลูกทุ่งวันวาน”

เมื่อวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมา
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
#มหาวิทยาลัยมหิดล

2018-03-26T08:19:08+00:00
X