ทำบุญภาควิชาศึกษาศาสตร์

ทำบุญภาควิชาศึกษาศาสตร์

ภาพบรรยากาศงานทำบุญภาควิชาศึกษาศาสตร์
เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา

ภาควิชาศึกษาศาสตร์ได้จัดทำบุญภาควิชาขึ้น
เนื่องในโอกาส ทำบุญต้อนรับปีใหม่และวันครู
โดยมีรศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เป็นประธานในพิธี

#งานภาพลักษณ์องค์กร
#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
#มหาวิทยาลัยมหิดล

2018-03-26T08:29:49+00:00
X