วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 54

วันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 54

ภาพงานวันคล้ายวันสถาปนาบัณฑิตวิทยาลัย ปีที่ 54
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับทางบัณฑิตวิทยาลัย

#งานภาพลักษณ์องค์กร
#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
#มหาวิทยาลัยมหิดล

2018-03-26T08:36:16+00:00
X