ลานสังคมฯ สร้างสรรค์

ลานสังคมฯ สร้างสรรค์

ภาพบรรยากาศงานลานสังคมฯ สร้างสรรค์
เมื่อวันพุธที่ 17 มกราคม 2561ที่ผ่านมา

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง
คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดงานลานสังคมฯสร้างสรรค์
เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ในการแสดงศักยภาพในด้านต่างๆของตนเอง

โดยภายในงานได้มีการจัดกิจกรรม “SHMU TALK แรงบันดาลใจ…กับการรับใช้สังคม”
โดยในงานนี้มีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งเป็นศิษย์เป็นปัจจุบันของคณะสังคมฯ
ทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมาร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ต่างๆที่มีต่อสังคม
ได้แก่ พี่จอย ศิริลักษณ์ ผ่องโชค, พี่อเล็กซ์ อเล็กซ์ เรนเดลล์ และพี่เปิ้ล เภสัชกรจำรูญ พันธ์วิศวาส
นายกองค์การนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ดำเนินรายการโดย พี่ต้น ตระการ พันธุมเลิศรุจี

#งานภาพลักษณ์องค์กร
#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
#มหาวิทยาลัยมหิดล

2018-03-26T08:53:55+00:00
X