โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

โบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ภาพบรรยากาศงานโบว์ลิ่งสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ ณ บลูโอ โบว์ลิ่ง เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ สาขาปิ่นเกล้า

รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดยมีผศ.ดร.วรรณชลี โนริยา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและภาพลักษณ์องค์กร กล่าวรายงาน

โดยในงานได้รับความร่วมมือจากทั้ง คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งหน่วยงานภายนอกคณะสังคมฯ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน

2018-03-26T09:03:20+00:00
X