วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาพบรรยากาศงานครบรอบ 49 ปี วันพระราชทานนาม 130 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โดย รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าร่วมงานพร้อมทั้งตัวแทนจากคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน

2018-03-26T09:14:13+00:00
X