ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่3/2561

ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่3/2561

ประมวลภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล และประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่3/2561

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาพแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
โดย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้

2018-03-26T09:18:47+00:00
X