วันสถาปนาครบรอบ 32 ปีวิทยาลัยนานาชาติ

วันสถาปนาครบรอบ 32 ปีวิทยาลัยนานาชาติ

ประมวลภาพงานวันสถาปนาครบรอบ 32 ปีวิทยาลัยนานาชาติ ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561

โดยรศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีและร่วมพิธีสงฆ์ในช่วงเช้าวันนี้

ณ บริเวณ Entrance Hall อาคารอาทิตยาทร

2018-04-02T02:41:33+00:00
X