ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

ประมวลภาพงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
รศ.ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยนำผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ จากนั้นมีพิธีรดน้ำขอพรผู้บริหาร รดน้ำให้พรเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีซึ่งกันและกัน
ณ บริเวณ ลานหน้าคณะสังคมศาสตร์
2018-04-18T03:59:29+00:00
X