พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน” 

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน” 

วันที่ 18 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ในการสนับสนุนการดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน”

โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.โชคชัย เมธีไตรรัตน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงนามร่วมกับ นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข และ รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นผู้กล่าวที่มาและวัตถุประสงค์การสนับสนุนการดำเนินงานของ “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการขับเคลื่อนนโยบายสังคมไม่ทอดทิ้งกัน”

ณ ห้องประชุมกันภัย คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

รับชมภาพได้จากลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2003891756541434&id=1453826498214632

2018-06-25T03:10:16+00:00
X