“การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “

“การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA “

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ” โดยมี รศ.ดร.กัญญดา อนุวงศ์ ผศ.ดร.สรายุทธ์ จันทร์มหเสถียร และดร.พีรพงศ์ ตริยะเจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้
การอบรมจะจัดขึ้นในวันที่ 9-10 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

รับชมภาพได้จากลิ้งค์ด้านล่างเลยครับ:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2023445024586107&id=1453826498214632

2018-07-11T09:25:59+00:00
X