“ร้อยดวงใจ…สายใยผูกพัน…วันเกษียณ”

“ร้อยดวงใจ…สายใยผูกพัน…วันเกษียณ”

วันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีฯ ได้เป็นประธานในงาน “ร้อยดวงใจ…สายใยผูกพัน…วันเกษียณ” เพื่อแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ โดยในปีนี้มีผู้เกษียณทั้งสิ้น 10 ท่าน โดยแบ่งเป็นคณาจารย์ 6 ท่าน และบุคลากร 4 ท่าน โดยมี อาจารย์ ดร.ธเนศ เกษศิลป์ เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2018-09-28T09:14:39+00:00
X