“วันไหว้พระจันทร์ ” จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา

“วันไหว้พระจันทร์ ” จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา

วันที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีฯ ได้กล่าวเปิดงาน “วันไหว้พระจันทร์ ” จัดโดย ศูนย์จีนศึกษา โดยเทศกาลไหว้พระจันทร์นี้ เป็นเทศกาลตามวัฒนธรรมจีนที่มีขึ้นในกลางฤดูใบไม้ร่วง เพื่อเฉลิมฉลองการเก็บเกี่ยว จะมีขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือน 8 ตามปฏิทินจันทรคติ (กันยายนตามปฏิทินสากล) ณ ลานสังคมธรรม คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2018-10-01T04:32:49+00:00
X