“ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี”

“ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี”

วันที่ 21 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ได้ร่วมงาน “ดุริยางคศิลป์ฉลองวันสถาปนา เชื่อมสายสัมพันธ์ 24 ปี” เนื่องในโอกาสครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยดุริยางศิลป์ โดยได้ร่วม พิธีสงฆ์ และตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ หอแสดงดนตรี อาคารภูมิพลสังคีต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

2018-10-01T04:31:22+00:00
X