วันมหิดล

วันมหิดล

วันที่ 24 กันยายน 2561 อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ และอาจารย์ ดร.อรรถพล กาญจนพงษ์พร พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเวชระเบียน ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

พร้อมกันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดี พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเวชระเบียนก็ได้เดินทางไปวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ณ โรงพยาบาลศิริราช

2018-10-01T06:24:24+00:00
X