วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี

…วันที่ 14 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดี เป็นประธานในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 49 ปี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ นพ.ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี เข้าร่วมงานครั้งนี้

…โดยในพิธีช่วงเช้าเป็นการสักการะเจ้าพ่อขุนทุ่ง ตักบาตรอาหารแห้ง และพิธีสงฆ์ และในช่วงบ่ายเป็นพิธีรมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

#MahidolUniversity
#มหาวิทยาลัยมหิดล
#Facultyofsocialsciencesandhumanities
#คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2018-12-14T09:33:38+00:00
X