พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2562 ของมหาวิทยาลัยมหิดล” และเข้าร่วมพิธีสงฆ์

ณ สำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2019-01-02T02:07:10+00:00
X