วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

..วันที่ 4 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แย้มนิล รองคณบดี ได้เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ครบรอบ 11 ปี ก้าวสู่ปีที่ 12 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิรมย์ ชั้น G อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

2019-01-07T03:53:15+00:00
X