การประชุมวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเคบังซาน มาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเคบังซาน มาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมวิชาการและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยเคบังซาน มาเลเซีย กับมหาวิทยาลัยมหิดล

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติในงานประชุมวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าของตำรวจในด้านเทคโนโลยีและการป้องกันอาชญากรรม” และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเคบังซาน มาเลเซีย โดยมี Prof.Dr.Mohd Ekhwan Toriman รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเคบังซาน มาเลเซีย และกล่าวเปิดงานโดย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมือง

…ภายหหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ก็ได้เริ่มการประชุมวิชาการในประเด็นเรื่อง “ความก้าวหน้าของตำรวจในด้านเทคโนโลยีและการป้องกันอาชญากรรม” ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2019-01-07T03:57:26+00:00
X