รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี

วันที่ 9 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ณ ห้องรับรองชั้น 5 อาคารสำนักงานอธิการบดี

2019-01-09T01:59:25+00:00
X