คณะสังคมฯยินดีต้อนรับ Prof.Dr.Chun – Chieh Cheng, คณบดีและทีมบริหาร จาก College of Tourism, Leisyre and Sports, Aletheia University ประเทศไต้หวันและทีมคณาจารย์จาก Department of Sport Management

คณะสังคมฯยินดีต้อนรับ Prof.Dr.Chun – Chieh Cheng, คณบดีและทีมบริหาร จาก College of Tourism, Leisyre and Sports, Aletheia University ประเทศไต้หวันและทีมคณาจารย์จาก Department of Sport Management

วันที่ 21 มกราคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร พร้อมด้วยประธานหลักสูตรและคณาจารย์จากหลักสูตรการจัดการการกีฬา

…ได้ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chun – Chieh Cheng, คณบดีและทีมบริหาร จาก College of Tourism, Leisure and Sports, Aletheia University ประเทศไต้หวันและทีมคณาจารย์จาก Department of Sport Management โดยได้มีการแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการเรียนการสอน การทำวิจัย กิจกรรมนักศึกษาต่างๆของทั้งสองมหาวิทยาลัย

…นอกจากนี้ได้มีการหารือในประเด็นความร่วมมือทางวิชาการที่เป็นไปได้ ไม่ว่าจะเป็นการไปร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติและกิจกรรมทางด้านกีฬาต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อคณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรการจัดการการกีฬาอย่างยิ่ง

2019-01-28T03:21:27+00:00
X