เลขานุการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันโภชนาการ เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ปีที่ 42”

เลขานุการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันโภชนาการ เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ปีที่ 42”

วันที่ 25 มกราคม 2562 นางสาวอัจฉราพร ศุภจำปิยา เลขานุการคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันโภชนาการ เนื่องใน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันโภชนาการ ปีที่ 42” และเป็นตัวแทนคณะฯ มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมในโครงการ “INMU ร่วมใจเพื่อโภชนาการที่ดีสู่ชุมชน”

2019-01-28T03:35:38+00:00
X