โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความผูกพันของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความผูกพันของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความผูกพันของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัด “โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเสริมสร้างจิตสำนึกและความผูกพันของนักศึกษาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรม

โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและความผูกพันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอกของคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งการสรรหาทีมองค์กรนักศึกษาชุดใหม่ ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท

2019-02-07T08:23:59+00:00
X