“นิทรรศการวัฒนธรรมจีน-ไทย” ณ ลานสังคมธรรม

“นิทรรศการวัฒนธรรมจีน-ไทย” ณ ลานสังคมธรรม

นิทรรศการวัฒนธรรมจีน-ไทย

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจาย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี ได้เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “นิทรรศการวัฒนธรรมจีน-ไทย” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งกิจกรรมลานสังคมธรรม จัดโดยภาควิชามนุษยศาสตร์ ณ ลานสังคมธรรม

2019-02-07T09:05:08+00:00
X