คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม

วันที่ 6 มีนาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดโครงการพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สงค์ประชา รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นประธานในการกล่าวเปิด

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม มุ่งหวังสู่ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ในด้านกล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ในทางที่ถูกต้อง (Entrepreneurially Minder) ณ ห้องประชุม 508 ชั้น5 อาคาร4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2019-03-12T09:25:33+00:00
X