คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป”

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป”

วันที่ 8 มีนาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดเสวนาวิชาการเพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เรื่อง “เราจะไม่เงียบอีกต่อไป” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดการเสวนาครั้งนี้ และรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กล่าวต้อนรับ โดยการเสวนานี้จัดขึ้นเพื่อ รณรงค์การยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง เนื่องจากในวันนี้เป็นวันสตรีสากล ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล

2019-03-12T09:28:53+00:00
X