พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์”

วันที่ 8 มีนาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ได้ร่วมเดินขบวน ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์” ณ สนามกีฬาฟุตบอล 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

2019-03-12T09:33:36+00:00
X