ด้วยคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินอุดหนุน)
ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา

(ดาวโหลดเพื่ออ่าข้อมูลเพิ่มเติมคลิก)

Attachments

2019-03-13T03:40:36+00:00
X