คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา ที่ได้รับรางวัล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา ที่ได้รับรางวัล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ สิงห์สุริยา ที่ได้รับรางวัล รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาความเป็นครู

ณ ห้องประชุมอาคารสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

2019-09-20T09:32:17+07:00
X