วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วันที่ 23 กันยายน 2562 อาจารย์ ดร.มยุรี โยธาวุธ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร
ได้ร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

2019-09-25T09:45:35+07:00
X