ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล”

ขอแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ ที่ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล”

ขอแสดงความยินดีกับ
ศ.เกียรติคุณทวีทอง หงษ์วิวัฒน์
ที่ได้รับรางวัล “ปูชนียบุคคล”
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี วันพระราชทานนาม
131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล

2019-09-30T06:46:17+07:00
X