คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 26 กันยายน 2562
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
และงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี เป็นประธานกล่าวปัจฉิมโอวาท
และแสดงความยินดีแก่บัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะฯ
ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2019-09-30T06:54:14+07:00
X