วันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้ง “สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครบรอบ 22 ปี”

วันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้ง “สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครบรอบ 22 ปี”

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 คุณกฤษณี เสนาเก่า เลขานุการคณะฯ ผู้แทนคณบดี ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้ง “สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ครบรอบ 22 ปี”
ณ ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศาลายา

2019-10-05T02:51:35+07:00
X