ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล ที่ได้รับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาทรัพยากรบุคคล

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวเบญจมาศ บุญบวรพานิชกุล ที่ได้รับตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล (ผู้ชำนาญการพิเศษ) สาขาทรัพยากรบุคคล

2019-10-05T02:58:50+07:00
X