รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 48 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ (101) ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

2019-11-25T13:30:01+07:00
X