ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สังคม รักน้อง รักษ์โลก” ภายใต้โครงการ สังคม คนทำดี…สู่ชุมชน ภายในกิจกรรมมีการสอนน้องทำกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้

ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สังคม รักน้อง รักษ์โลก” ภายใต้โครงการ สังคม คนทำดี…สู่ชุมชน ภายในกิจกรรมมีการสอนน้องทำกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม “สังคม รักน้อง รักษ์โลก”
ภายใต้โครงการ สังคม คนทำดี…สู่ชุมชน ภายในกิจกรรมมีการสอนน้องทำกระถางต้นไม้และปลูกต้นไม้จากวัสดุเหลือใช้

ณ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม

2019-11-25T13:35:40+07:00
X