วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ16 ปี

วันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ16 ปี

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ16 ปี

2020-01-06T10:14:13+07:00
X