รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก IPB University, Indonesia

รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก IPB University, Indonesia

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.พสชนัน นิรมิตรไชยนนท์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และภาพลักษณ์องค์กร
ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จาก IPB University, Indonesia

นำโดย Dr.Ir Aji Hermawan,MM Head, Institute of Research and Community Empowerment
ร่วมหารือเรื่องโครงการการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในการทำกิจกรรมสร้างเสริมพลังอำนาจให้ชุมชน
โดยเป็นโครงการแลกเปลี่ยนระยะสั้น 14 – 40 วัน ณ พื้นที่ชุมชนในเกาะต่างๆ รอบอินโดนีเซีย
และการสนับสนุนให้ศึกษาในอินโดนีเซียมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทำกิจกรรมในชุมชนของพื้นที่ตะวันตกของประเทศไทย

ณ ห้องประชุมภาควิชาศึกษาศาสตร์ ชั้น 2 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2020-01-06T10:25:43+07:00
X