คณบดีและพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

คณบดีและพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดี
และพร้อมด้วยบุคลากรสายสนับสนุนได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2563
โดยในงานดังกล่าวรักษาการแทนอธิการบดีได้กล่าวอวยพรปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้มาร่วมงาน

ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

2020-01-06T10:55:07+07:00
X